superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,

rscg | Rukometni Savez Crne Gore
April 28, 2017
You can use WP menu builder to build menus

rscg

SAOPŠTENJE SA SJEDNICE UO RSCG ODRŽANE 27.04.2017.

Apr 27, 2017 0
 • Upravni odbor RSCG je jednoglasno usvojio Zapisnik sa V sjednice UO RSCG, održane 06.04.2017. godine

 

 • Pod drugom tačkom Dnevnog reda UO RSCG je jednoglasno usvojio Pravilnik o edukaciji rukometnih trenera, na koji je dalo saglasnost Ministarstvo sporta u Vladi Crne Gore br. 01-1158 od 20.04.2017. godine.

 

 • Pod trećom tačkom Dnevnog reda UO RSCG je jednoglasno donio Odluku o verifikaciji Pravilnika o kategorizaciji i licenciranju rukometnih trenera koji je usvojilo Udruženje rukometnih trenera Crne Gore.

 

 • Pod četvrtom tačkom Dnevnog reda UO RSCG je jednoglasno verifikovao listu – kategorizaciju rukometnih trenera.

 

 • Pod petom tačkom Dnevnog reda, a na osnovu člana 3. Pravilnika o edukaciji rukometnih trenera, UO RSCG je jednoglasno donio Odluku o izboru komisije za edukaciju rukometnih trenera u sastavu:

 

 1. dr Dobrislav Vujović, rukovodilac edukacije
 2. dr Vladimir Drekalović, viši stručni saradnik za edukaciju
 3. Maksim Šćekić, stručni saradnik za edukaciju

 

 • Pod šestom tačkom Dnevnog reda, UO RSCG je jednoglasno donio Odluku, da se za Registracionog sudiju za 2017/18 imenuje Miljan Vešović.

 

 • Pod sedmom tačkom Dnevnog reda, Upravni odbor RSCG je razmatrao prispjelu žalba br. 112 od 26.04.2017. godine, RK“Budvanska rivijera Budva“-Budva na rješenje Direktora liga br. 91 od 18.04.2017. godine. Žalba je proslijeđena RK“Lovćen“-Cetinje, kao klubu koji je podnio i najavio žalbe na utakmicu odigranu 08.04.2017. godine u Budvi, a isti je ovom organu dostavio i odgovor na žalbu br 117. od 27.04.2017. godine. Razmatrajući navode žalbe RK“Budvanska rivijera Budva“ iz Budve br. 112 od 26.04.2017. godine, odgovora na žalbu br. 117 od 27.04.2017. godine i rješenja Direktora liga br. 91 od 18.04.2017. godine, sa svim dokazima cijenjenim u prvostepenom postupku, u skladu sa pozitivnim propisima RSCG, UO RSCG je jednoglasno donio

 

O D L U K U

 

Žalba se odbija i potvrđuje prvostepeno rješenje br. 91 od 18.04.2017. godine (član 17. tačka 2 Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti)

 

Odluka ja konačna (član 19. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti)

 

Izvršiti povraćaj takse podnosiocu žalbe u prvostepenom postupku RK“Lovćen“-Cetinje, a troškovi drugostepenog postupka padaju na teret podnosioca žalbe (član 18. stav 4. Propozicija takmičenja crnogorskih liga za muške ekipe, za Takmičarsku 2016/17)

 

Obrazloženje Odluke biće naknadno objavljeno.

 

 • Za ovu sjednicu UO RSCG prispio je zahtijev br. 118 od 27.04.2017. godine RK“Lovćen“-Cetinje za davanje autentičnog tumačenja Pravilnika o rukometnim takmičenjima RSCG i Propozicija Kup-a za Takmičarsku 2017. godinu o mogućnosti, odnosno nemogućnosti nastupa RK“Budvanska rivijera Budva“ iz Budve na finalnom turniru Kup-a za Takmičarsku 2017. godinu, Nakon konačnosti rješenja Direktora liga br. 91 od 18.04.2017. godine. Poslije izvršenog uvida u Pravilnik o rukometnim takmičenjima, Propozicije Kup-a za Takmičarsku 2017. godine i Odluku Direktora liga br. 91 od 18.04.2017. godine, UO RSCG daje sljedeće

 

T U M A Č E NJ E

 

Shodno članu 4. Pravilnika o rukometnim takmičenjima, RK“Budvanska rivijera Budva“ iz Budve ne može imati status uredno registrovanog kluba za ovu takmičarsku sezonu, jer joj je poništena registracija, istovremeno poništene su registracije za sve igrače i službena lica RK“Budvanska rivijera Budva“ iz Budve, te isti ne mogu imati status uredno registrovanih i licenciranih igrača za ovu Takmičarsku sezonu, a pošto je članom 5. Propozicija Kup-a za Takmičarsku 2017. godinu određeno, da pravo nastupa na Kup utakmicama imaju igrači registrovani u skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji klubova i igrača to RK“Budvanska rivijera Budva“ iz Budve nakon konačnosti Odluke br. 91 od 18.04.2017. godine nema pravo nastupa na finalnom turniru Kup-a za Takmičarsku 2017. godinu.

Opširnije

U PARIZU ODRZAN ZRIJEB ZA EURO2018

Apr 21, 2017 0

Danas je u Parizu u svecanoj sali Olimpijskog komiteta Francuske, obavljen zrijeb kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo za seniorke, koje ce se odrzati od 30.11-16.12.2018. godine u Francuskoj.

Grupa 1: Norveska, Hrvatska, Ukrajina, Svajcarska

Grupa 2: CRNA GORA, Poljska, Slovacka, Italija

Grupa 3: Svedska, Srbija, Makedonija, Pobjednik A kvalifikacione grupe

Grupa 4: Rumunija, Rusija, Austrija, Portugal

Grupa 5: Danska, Ceska republika, Slovenija, Island

Grupa 6: Spanija, Njemacka, Turska, Litvanija

Grupa 7: Holandija, Madjarska, Bjelorusija, Pobjednik B kvalifikacione grupe

KVALIFIKACIONE GRUPE

Grupa A: Finska, Grcka, Farska ostrva

Grupa B: Kosovo, Izrael, Gruzija

Opširnije