April 26, 2018
You can use WP menu builder to build menus

Pioniri 2002 Godište-Grupa II-Delegiranje

Pioniri 2002 Godište-Grupa III-Delegiranje

Klubovi su dužni da delegatu/kontroloru uplate 30 Eur kotizacije za troškove tehničkih lica (zapisničar, mjerioc vremena i ljekar)

Rukometni savez Crne Gore snosi troškove službenih lica (sudije i delegati/kontrolori)

Nema komentara