February 24, 2018
You can use WP menu builder to build menus

KOORDINATOR ZA RAD SA NACIONALNIM SELEKCIJAMA

мај 17, 2016 0

Na osnovu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u okviru stručne službe RSCG, Rukometni savez Crne Gore raspisuje konkurs za radno mjesto (2 izvršioca) na radnom mjestu „Koordinator za rad sa nacionalnim selekcijama“

 

Koordinator za rad sa nacionalnim selekcijama (2 izvršioca)

Uslovi:

-SSS/VSS sa najmanje 3 godine radnog iskustva

-Poznavanje jednog od svjetskih jezika

-Poznavanje rada na računaru

-Vozačka dozvola B kategorije

-Minimum 50 nastupa u nacionalnoj selekciji

-Nosilac zvanja Vrhunski sportista

-Poznavanje i drugih poslova utvrđenih Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta

 

 

Konkurs je otvoren 7 (sedam) dana od dana objave na web sajtu RSCG.

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti naslovljenoj Upravnom odboru RSCG.

 

Opširnije